Meni

Milan Kučan, Simbol družbenega prehoda in Osamosvojitve

Milan Kučan je bil najpomembnejši slovenski politik v dvajsetletnem obdobju od sredine osemdesetih let dvajsetega stoletja do izteka predsedniškega mandata leta 2002. Obdobju, ki ga označujejo prehod iz enostrankarskega v večstrankarski sistem, osamosvojitev Slovenije in njeno vključevanje v evropske in druge integracije, in ki ga običajno označujemo z besedo tranzicija. Tudi pred tem je bil v še zelo mladih letih pomemben politik, med drugim član sekretariata Centralnega komiteja (CK) Zveze komunistov (ZK) Slovenije, sekretar Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL), predsednik republiške skupščine in na zvezni ravni član predsedstva CK ZK Jugoslavije. Na prvih večstrankarskih volitvah 1990 je bil izvoljen za predsednika predsedstva. Po sprejetju nove ustave je kandidiral za predsednika republike in bil na dvakrat izvoljen. Po končanju drugega mandata leta 2002 se je politično upokojil.