Meni

Zdenko Čepič: Jugoslovanska vojska in slovenska milica v vrtincu politike ob koncu osemdesetih let

Predogledna slika
Naslov:
Jugoslovanska vojska in slovenska milica v vrtincu politike ob koncu osemdesetih let
Avtor:
Čepič, Zdenko
Zbornik:
Prikrita modra mreža: organi za notranje zadeve Republike Slovenije v projektu MSNZ leta 1990
Založnik:
Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Založnik:
Inštitut za novejšo zgodovino
Kraj izdaje:
Ljubljana
Datum:
2010
Strani:
44-76