Meni

Mednarodno priznanje Slovenije in njena zunanja politika
Predvajalni seznam

Naslov:
Milan Kučan, Mednarodno priznanje in trojanski konj znotraj EU
Avtor:
Repe, Božo / Balkovec, Bojan / Flajšman, Božidar / Kučan, Milan
Datum:
2021

Naslov:
Ivo Vajgl, Prvi govorec slovenskega zunanjega ministrstva
Avtor:
Repe, Božo / Balkovec, Bojan / Flajšman, Božidar / Vajgl, Ivo
Datum:
2021

Naslov:
Iztok Simoniti, Meja med notranjo in zunanjo politiko se je zabrisala, kar je zelo dobro
Avtor:
Repe, Božo / Balkovec, Bojan / Flajšman, Božidar / Simoniti, Iztok
Datum:
2022

Naslov:
Iztok Simoniti, Velike sile sveta
Avtor:
Repe, Božo / Balkovec, Bojan / Flajšman, Božidar / Simoniti, Iztok
Datum:
2022

Naslov:
Zoran Thaler, Drnovšku je zavrela kri
Avtor:
Repe, Božo / Balkovec, Bojan / Flajšman, Božidar / Thaler, Zoran
Datum:
2022

Naslov:
Miha Lampreht, Sovjetska zveza / Rusija in Slovenija
Avtor:
Repe, Božo / Balkovec, Bojan / Flajšman, Božidar / Lampreht, Miha
Datum:
2022

Naslov:
Drago Balažič, Odnosi med republikami pred in po razpadu Jugoslavije
Avtor:
Repe, Božo / Balkovec, Bojan / Flajšman, Božidar / Balažič, Drago
Datum:
2022

Naslov:
Mojca Širok, Slovensko-italijanski odnosi in Slovenija v EU
Avtor:
Repe, Božo / Balkovec, Bojan / Flajšman, Božidar / Širok, Mojca
Datum:
2022

Naslov:
Zlatko Šabič, Slovenija in mednarodni odnosi
Avtor:
Repe, Božo / Balkovec, Bojan / Flajšman, Božidar / Šabič, Zlatko
Datum:
2022

Naslov:
Janez Potočnik - O Evropski uniji in varovanju okolju
Avtor:
Repe, Božo / Balkovec, Bojan / Flajšman, Božidar / Potočnik, Janez
Datum:
2022

Naslov:
Igor Jurič - Nemško priznanje Slovenije in Slovenija v NATO
Avtor:
Repe, Božo / Balkovec, Bojan / Flajšman, Božidar / Jurič, Igor
Datum:
2022

Naslov:
Tone Hočevar - Slovenija skozi oči Rima in Latinske Amerike
Avtor:
Repe, Božo / Balkovec, Bojan / Flajšman, Božidar / Hočevar, Tone
Datum:
2022