Meni

Zdenko čepič, Filip Čuček, Jure Gašparič, Damijan Guštin, Božo Repe, Uroš Svete: Clandestine blue network: bodies of the interior of the Republic of Slovenia in the project Manoeuvre Structure of National Defence in the year 1990

Predogledna slika
Naslov:
Clandestine blue network: bodies of the interior of the Republic of Slovenia in the project Manoeuvre Structure of National Defence in the year 1990
Avtor:
Čepič, Zdenko / Čuček, Filip / Gašparič, Jure / Guštin, Damijan / Repe, Božo / Svete, Uroš
Zbornik:
Prikrita modra mreža: organi za notranje zadeve Republike Slovenije v projektu MSNZ leta 1990
Založnik:
Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Založnik:
Inštitut za novejšo zgodovino
Kraj izdaje:
Ljubljana
Datum:
2010
Strani:
234-238