Meni

Vida Deželak Barič: Osvobodilna fronta in vprašanje narodne emancipacije ter demokratizma

Predogledna slika
Naslov:
Osvobodilna fronta in vprašanje narodne emancipacije ter demokratizma
Avtor:
Deželak Barič, Vida
Zbornik:
Osamosvojitev 1991 Država in demokracija na Slovenskem v zgodovinskih razsežnostih
Založnik:
Znanstvena založba Filozofske fakultete
Kraj izdaje:
Ljubljana
Datum:
2011
Strani:
127-140
Zbirka:
Historia: Znanstvena zbirka oddelka za zgodovino filozofske fakultete univerze v Ljubljani; 20